Correct wrong plural forms.

Popraw błędy w napisanych rzeczownikach w liczbie mnogiej.
1. mens
2. bookes
3. tablees
4. librarys
5. mens
6. childrens
7. familyes
8. addresss
9. womans
10. wifes
11. studyes
12. diarys