Poprawna forma czasownika

Tagi: Porównanie czasów Present simple, Past simple, Present Continuous, Past Continuous

.

Z podanych słów ułóż zdania w wybranym przez siebie czasie.We (visit) Mark at his home yesterday.


John (do) homework at the moment.


My friends (play) football every weekend.


My mother usually (go to work) by bus.


My phone (not work) . (w domyśle now)


I (not know) what to do.
Zobacz inne ćwiczenia dodane przez tego użytkownika