Poprawna forma czasownika

Tagi: Porównanie czasów Present simple, Past simple, Present Continuous, Past Continuous

.

Z podanych słów ułóż zdania w wybranym przez siebie czasie.Peter (speak) to John last Friday.


We (watch) TV all day yesterday.


My father normally (relax) in front of TV.


Mr Jones (not be) my friend. I (not like) him.


Peter (not can) swim.
Zobacz inne ćwiczenia dodane przez tego użytkownika